CZŁOWIEK W KULTURZE. Pismo poświęcone filozofii i kulturze.

O Fundacji

Fundacja pod nazwą Klasyczna Szkoła Filozofii im. O. Jacka Woronieckiego została założona przez uczniów i współpracowników O. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP. Celem Fundacji jest odbudowa podstaw edukacji i krzewienie oświaty opartych na tradycji i kulturze chrześcijańskiej oraz filozofii klasycznej. Fundacja działa przy Katedrze Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Rada Fundacji:

  1. Paweł Tarasiewicz

  2. Artur Mamcarz-Plisiecki

  3. Henryk Gut

  4. Ryszard Żukowski

Zarząd Fundacji:

  1. Imelda Chłodna-Błach

  2. Piotr Jaroszyński

  3. Krzysztof Wroczyński

Patronem Honorowym Fundacji jest Prof. Mieczysław Albert Krąpiec OP.

 

Pobierz: Statut Fundacji