CZŁOWIEK W KULTURZE. Pismo poświęcone filozofii i kulturze.

Człowiek w kulturze nr 21(2009/2010). Jaka tożsamość uniwersytetu?

Od Redakcji

Wśród instytucji, które nie tylko funkcjonują w wymiarze społecznym, ale wręcz tworzą cywilizację, znajduje się instytucja zwana uniwersytetem. Sama nazwa uniwersytet pochodzi z łaciny (universitas - całość, wspólnota). W czasach, gdy powstawały pierwsze uniwersytety, a więc w średniowieczu, oznaczała w pierwszym rzędzie wspólnotę profesorów i studentów. Wykształcenie uniwersyteckie było zwieńczeniem procesu kształcenia i obejmowało nauki humanistyczne, których przedostatnim stopniem była filozofia, a ostatnim teologia. Celem edukacji był pełny rozwój człowieka: zdobycie mądrości i otwarcie na Boga. Jednak od czasów renesansu, pod wpływem postępującej rewolucji naukowej, następuje stopniowe przekształcanie celu kształcenia wyższego. Na plan pierwszy wysuwa się użyteczność, co sprawia, że promowany jest profil politechniczny. W konsekwencji następuje jednostronny rozwój nauk szczegółowych z nastawieniem na kształcenie zawodowe. Z kolei od czasów oświecenia do edukacji krok po kroku wkracza ideologia, co z kolei sprawia, że nauki humanistyczne podlegają procesowi ideologizacji, który przybiera na sile od czasów rewolucji francuskiej i trwa po dziś dzień. Ideologie te to socjalizm, komunizm, nazizm, liberalizm, postmodernizm. Łączy je wspólna niechęć do kultury klasycznej i do chrześcijaństwa. Proces ten trwa nadal. W takim stanie rzeczy warto podjąć refleksję nad miejscem i rolą uniwersytetu w kulturze zachodniej. Albowiem różne reformy uniwersytetu, jakie prowadzone są obecnie choćby w Unii Europejskiej, a tym samym i w Polsce, opierają się na określonych założeniach ideologicznych i mają swoje określone cele, które warto wydobyć. I jak w wielu sferach życia wartości zastępowane są antywartościami, a kultura - antykulturą, tak istnieje podejrzenie, że uniwersytet zostanie zastąpiony antyuniwersytetem, choć same nazwy się nie zmienią. Z tego tytułu, dostrzegając takie właśnie zagrożenia, zaproponowaliśmy profesorom z różnych krajów, aby podzielili się swoimi refleksjami na temat tego, jakie dostrzegają najważniejsze zagrożenia dla lansowanego dziś modelu uniwersytetu, a także czym był i czym ma pozostać prawdziwy uniwersytet jako kluczowa instytucja w cywilizacji zachodniej. Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Człowiek w kulturze nr 21. Jaka tożsamość uniwersytetu?, ISBN 978-83-923900-3-9, Fundacja „Lubelskiej szkoły filozofii". Lublin 2010, format: 145 x 245, ss. 296, oprawa miękka

Spis treści

 • Od Redakcji
 • Joaquin Jareno Alarcón, Jaka tożsamość uniwersytetu?
 • Ks. Peter Stravinskas, Ex Corde Ecclesiae - echo Newmanowej Idei uniwersytetu
 • Curtis L. Hancock, Uniwersytet amerykański zdemaskowany
 • Andrzej Maryniarczyk SDB, Filozofia (metafizyka) w kształceniu uniwersyteckim
 • Henryk Kiereś, Uczony - suweren czy funkcjonariusz?
 • Piotr Jaroszyński, KUL w czasach PRL-u - kartka z historii
 • Ks. Piotr Roszak, Uniwersytet i apostolat intelektu
 • Łukasz Stefaniak, Utopijny model nauki i jego implikacje
 • Ks. Paweł Tarasiewicz, Filozofia w wyższych seminariach duchownych
 • Imelda Chłodna, Kilka uwag na temat roli retoryki w kształceniu humanistycznym
 • Tadeusz Rynkiewicz, Rola uniwersytetu w kulturze - Jan Paweł II (cytaty)


Varia

 • Ks. Piotr Roszak, Zanim sięgniesz po Tomasza z Akwinu. Krótki poradnik teologiczny
 • Ralph McInerny, Dlaczego jestem tomistą
 • Curtis L. Hancock, Ku pamięci: w hołdzie Ralphowi Mclnerny
 • Jude P. Dougherty, Umiarkowany islam
 • Pasteur Vallery-Radot, Odpowiedź Pasteur Vallery-Radot z Akademii Francuskiej na Przemówienie Etienne Gilsona z okazji przyjęcia do Akademii Francuskiej - 29 maja 1947 roku
 • Ks. Zdzisław Kieliszek, Fichtego koncepcja wyjątkowości narodu niemieckiego
 • Ks. Jerzy Zając, Terroryzm zagrożeniem moralnym
 • Z nowości wydawniczych
 
 
Powered by Phoca Download