CZŁOWIEK W KULTURZE. Pismo poświęcone filozofii i kulturze.

Człowiek w kulturze nr 20 (2008). Wyzwania współczesnej demokracji

 

Spis treści

Od Redakcji

 • Piotr Jaroszyński, Zachodnia demokracja: szanse i zagrożenia
 • Henryk Kiereś, Jaka demokracja?
 • Łukasz Stefaniak, Utopia a demokracja współczesna
 • Krzysztof Wroczyński, Kilka uwag o demokracji i sile państwa
 • Michał Drozdek, Demokracja chrześcijańska?
 • Ks. Jacek Świątek, Demokracja w nauczaniu papieży
 • Thomas A. Michaud, Demokracja potrzebuje religii
 • Curtis L. Hancock, Amerykańskie społeczeństwo demokratyczne w ocenie Amerykanina
 • Imelda Chłodna, Demokracja liberalna i jej wpływ na edukację amerykańską
 • Paweł Pasionek, Demokracja a media
 • Sixto J. Castro, Demokracja: refleksja z punktu widzenia estetyki
 • Zbigniew Pańpuch, Problem demokracji w starożytności

Varia

 • Krzysztof Wroczyński, Sprawiedliwość a prawo w cywilizacji łacińskiej
 • Paweł Borkowski, Woluntaryzm w polityce
 • Robert A. Delfino, Problem natury i zła w świetle prac I. Kanta
 • Małgorzata Zielonka, Miejsce edukacji w twórczości Antonio Rosminiego Serbatiego
 • Tadeusz Rynkiewicz, Od "proletariatu" do "człowieka masowego"
 • John Deely, The Quo/Quod Fallacy in the Discussion of Realism (Part Two)

Sylwetki słynnych myślicieli

 • Teresa Zawojska, Dzieje filozofii jako poszukiwanie prawdy. Wojciecha Dzieduszyckiego koncepcja historii filozofii
 • Robert Brzozowski, Dietrich von Hildebrand (1889-1977) - współczesny filozof i etyk

Recenzje

Z nowości wydawniczych

 

 

 
 
Powered by Phoca Download