CZŁOWIEK W KULTURZE. Pismo poświęcone filozofii i kulturze.

Człowiek w kulturze nr 18 (2006), Antonio Rosmini

Spis treści

Od Redakcji

 • Wstęp - Introduzione
 • Krzysztof Wroczyński, Antonio Rosmini - koleje życia
 • Ks. Umberto Muratore, Antonio Rosmini - od tego, co boskie, do Boga
 • Markus Krienke, Podmiot i istnienie. Refleksje nad nowożytnością myśli Antonia Rosminiego
 • Ks. Nunzio Galantino, Pięć ran Kościoła Świętego - historia, utopia, proroctwo
 • Krzysztof Wroczyński, Antonio Rosmini wobec wydarzeń współczesnych
 • Ks. Alfred Marek Wierzbicki, Spór o personalizm w etyce: Immanuel Kant - Antonio Rosmini
 • Krzysztof Wroczyński, Człowiek, osoba i prawo w świetle definicji Antonia Rosminiego
 • Michał Barański, Antonia Rosminiego personalistyczna definicja prawa
 • Paweł Borkowski, Filozofia społeczno-polityczna Antonia Rosminiego na tle historycznym i systemowym
 • Mariachiara Colucci, Czy istnieje Rosminiariska teologia polityczna?
 • Paweł Borkowski, Państwo wobec rodziny, Kościoła, stowarzyszeń. Wzajemne stosunki społeczności ludzkich według Antonia Rosminiego
 • Ks. Umberto Muratore, Na czym polega powołanie rosminiariskie?
 • Ks. Cirillo Bergamaschi, Prezentacja Międzynarodowego Ośrodka Studiów Rosminiańskich
 • Bibliografia polska Antonia Rosminiego (oprać. Paweł Borkowski)

Noty o autorach

Varia

 • Piotr Jaroszyński, Od philosophia do ta meta ta physika
 • Ks. Paweł Tarasiewicz, Podstawowe zadanie filozofii w kulturze
 • Joanna Rutkowska-Hajduk, Sumienie i sens w myśli Viktora Emila Frankla

Sylwetki słynnych myślicieli

 • Beata Staniak, Józef Maria Bocheński OP - portret i oblicza erudyty

Recenzje

Z nowości wydawniczych

Sprawozdania

 • VIII Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu: „Zadania współczesnej metafizyki" Substancja - natura - prawo naturalne, Lublin 15 XII 2005
 • Konferencja naukowa pt. Sacrum i profanum a współczesna kultura Warszawa 25 IV 2006
 • V Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: „Przyszłość cywilizacji Zachodu" Polityka a religia, Lublin 28 IV 2006
 • Międzynarodowy Kongres Stem cells: what future for therapy? Scientific aspects and bioethical problems, Rzym 14-16 2006

 

 
 
Powered by Phoca Download