CZŁOWIEK W KULTURZE. Pismo poświęcone filozofii i kulturze.

Człowiek w kulturze nr 22 (2011/2012) Rola autorytetu w kulturze

numer 22 (2011/2012) Rola autorytetu w kulturze; Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Wydawnictwo KUL, Lublin 2011/2012, s. 323

Od Redakcji

 
Wielu rodziców i nauczycieli zdaje sobie sprawę, jak ważną rolę w wychowaniu i kształceniu odgrywa autorytet. Wiedzą bowiem, że autorytet stoi nie tylko na początku, ale i na straży prawidłowego rozwoju człowieka. Z drugiej strony obserwujemy niepokojące zjawisko walki z autorytetem jako kategorią kulturową, a konkretnie z tymi, którzy z różnych racji pełnią rolę autorytetu (rodzice, nauczyciele, mistrz).
 
Walka ta prowadzona jest instytucjonalnie poprzez urzędy odpowiedzialne za kształcenie młodzieży (jak choćby Ministerstwo Edukacji Narodowej), za formowanie dobrych obyczajów (media, a zwłaszcza telewizja), za pielęgnowanie wysokich wzorów (środowiska kulturalne). Zamiast edukacji mamy antyedukację, zamiast szacunku mamy pogardę, zamiast wysiłku i piękna, łatwiznę i brzydotę. Te nowe „ideały" wspierane są przez nowe autorytety, a dokładniej mówiąc „anty-autorytety".
 
Jest to sytuacja alarmująca, ponieważ grozi załamaniem kultury narodowej, której sens polega właśnie na tym, że pozwala kolejnym pokoleniom wzrastać i tworzyć w oparciu o najlepsze wzory. Zagrożenie dotyczy również kultury religijnej, która w sposób wyjątkowy, bo nadprzyrodzony, promieniuje najważniejszymi autorytetami (Chrystus, święci), właśnie po to, by pomóc człowiekowi stawać się coraz lepszym i doskonalszym. Tymczasem współczesna kultura obiera kierunek przeciwny, tak jakby chodziło o to, by człowiek stawał się coraz mniejszy i coraz gorszy. Dlatego walka o przywrócenie właściwego miejsca prawdziwym autorytetom jest ciągle aktualna.
 
Artykuły zebrane w kolejnym tomie „Człowieka w Kulturze" odnoszą się do ważnych aspektów funkcjonowania autorytetu w różnych dziedzinach ludzkiego życia. Są to artykuły napisane przez Autorów z różnych krajów i kontynentów (Europa, Ameryka Północna i Południowa, Australia), posiadających dobrą orientację filozoficzną i jasne rozeznanie cywilizacyjne. Dzięki temu ich teksty mogą autentycznie ubogacić Czytelnika, który często zdany jest tylko na własne doświadczenie lub prace z zakresu psychologii czy socjologii, a więc bez szerszej i głębszej perspektywy.
 
Mamy nadzieję, że zapoznanie się z materiałami zawartymi w najnowszym numerze „Człowieka w Kulturze" pomoże nie tylko zrozumieć, czym jest autorytet, dlaczego autorytety się zwalcza, jak i dlaczego warto autorytetu bronić.
 
Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński Kierownik Katedry Filozofii Kultury KUL

Spis treści

Od Redakcji

 • Piotr Jaroszyński, O autorytet nauczyciela, s. 5
 • Henryk Kiereś, Autorytet i cywilizacja, s. 19
 • Andrzej Maryniarczyk SDB, Autorytet metafizyki realistycznej, s. 33
 • Janis (John) Ozolins, Rola autorytetu w etyce, s. 45
 • Piotr Roszak, Autorytet a poszukiwanie mądrości. Wokół konceptu auctoritas w teologii św. Tomasza z Akwinu, s. 67
 • Corina Yoris-Villasana, Kryzys autorytetu, s. 91
 • Ks. Paweł Tarasiewicz, Pseudoautorytet zdemaskowany, s. 101
 • Peter Redpath, Natura autorytetu demokratycznego, s. 115
 • William Sweet, Autorytet z perspektywy Kanady, s. 127
 • Imelda Chłodna, Autorytet rodziny - dobro czy przeżytek?, s.147
 • Zbigniew Pańpuch, Początki rozumienia autorytetu w starożytności, s.167
 • Andrzej Stefańczyk, Pater familias, s.207
 • Irena Sławińska, Autorytet nauczyciela?, s.229
 • Joanna Kiereś-Łach, Czy Arystoteles byłby dobrym coachem, s.235
 • Sylwetki słynnych myślicieli, s.243
 • Monika Komsta, Wstęp do epitafu, s.245
 • Temistiusz, Mowa pogrzebowa na cześć Ojca, s. 251
 • Sergio R. Castano, Najwyższa zasada prawomocności politycznej w tradycji tomistycznej. Teologia polityczna Julio Meinvielle (1905-1973), s. 261

Varia

 • Frank Mobbs, Czy osoba racjonalna może być ateistą? - w nawiązaniu do książki Richarda Dawkinsa Bóg urojony, s. 287
 • Omówienia i recenzje, s. 307
 • Z nowości wydawniczych, s. 315

 


 

 

 
 
Powered by Phoca Download