CZŁOWIEK W KULTURZE. Pismo poświęcone filozofii i kulturze.

Człowiek w kulturze nr 28 (2018). Filozofia a cywilizacje

 

Od Redakcji

 • Piotr Jaroszyński, Filozofia wobec zderzeń cywilizacji
 • Andrzej Maryniarczyk SDB, ABC odbudowy cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej według Étienne Gilsona i Mieczysława A. Krąpca OP
 • Zdzisław Klafka CssR, Cywilizacja łacińska jako cywilizacja miłości: Prawda czy Dobro?
 • Curtis Hancock, Rozpad: cena zapomnienia naszej społecznej natury
 • Thomas A. Michaud, Stracone szczęście – skutki nihilizmu .
 • Peter A. Redpath, Mały błąd na początku... Obrona chrześcijańskiej cywilizacji wolności. Perspektywa amerykańska i gilsonowska .
 • Juan Pablo Stegmann Ph.D., Jak realizm generuje liderów w społeczeństwie
 • Richard Fafara, Filozofia a cywilizacje
 • Włodzimierz Franciszek Dłubacz, Podstawy realizmu filozoficznego Étienne Gilsona i Mieczysława A. Krąpca OP .
 • Piotr S. Mazur, Formowanie i deformacja obrazu osoby ludzkiej – zagrożenia cywilizacyjne
 • Artur Mamcarz-Plisiecki, Realizm w lingwistyce i filozofii języka . Étienne Gilson i Mieczysław A. Krąpiec OP
 • Henryk Kiereś, Wychowanie do cywilizacji: jaka filozofia?
 • Imelda Chłodna-Błach, Wychowanie do cywilizacji: jaka filozofia edukacji?
 • Jan Sochoń, Jaka sztuka – dzisiaj?

Varia

 • Piotr Jaroszyński, Trzy starożytne koncepcje retoryki: sofiści, Arystoteles, stoicy
 • Edward M. Macierowski, Cultural Anamnesis: The Centesimus Annus of Henryk Sienkiewicz
 • Olivier Boulnois, Myśląc o wiekach średnich: historia zgodna z nauką Kościoła, filozofia chrześcijańska i metafizyka bytu według Étienne Gilsona
 • Olivier Boulnois, Quoi de neuf ? – Le Moyen-Age
 • Krzysztof Wroczyński, Uwagi o sprawiedliwości społecznej i jej zasięgu
 • Krzysztof Wroczyński, Modele relacji państwo – Kościół w tradycji chrześcijańskiej
 • Konrad Lampart, Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu cywilizacji łacińskiej
 • Tomasz Mitraszewski, Elementy myśli konserwatywnej w filozofii społecznej o. Jacka Woronieckiego
 • Małgorzata Nowak-Zembrowska, Koncepcja prawa naturalnego św. Tomasza z Akwinu
 • Witold Landowski, Źródła pozytywizmu prawnego
 • Marcin Sieńkowski, O wierze i religii w systemie Immanuela Kanta
 • Natalia Gondek, Zarys badań nad formowaniem filozoficznego sposobu rozumienia języka w starożytności
 • Emmanuel Małyński, Czy można uniknąć wojny?
 • Robert Grochowski, Treści nielegalne w postaci mowy ekstremalnej w cyberprzestrzeni jako zjawisko „kultury” internetowej

Sylwetki słynnych myślicieli

 • Iwona Brzozowska, Piotr Skarga SJ (1536-1612)

Recenzje i sprawozdania

 • Marian Kryk, Recenzja książki Mieczysława Ryby Katolicki Uniwersytet Lubelski. Korzenie, początki, źródła tożsamości, Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa-Radzymin , ss. 175
 • Krystyna Szawłowska, Recenzja książki Agnieszki Kijewskiej Eriugena, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa , ss. 201
 • Natalia Gondek, Sprawozdanie z XXI Ogólnopolskiego Sympozjum Metafizycznego z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”
 
 
Powered by Phoca Download